Εξειδικευμένες υπηρεσίες RMR

Dangerous goods receiving

 Dangerous goods delivery

Chemical management

 chemical packaging according to regulations

Overpacking-repacking

in UN approned packages.

Temporary storange of DG

at controlled temperature.

Temporary storage of sensitive chemicals

and at controlled temperature

Management advices

 for DG packing and hazardous wastes

Ασφαλής διακίνηση επικίνδυνων εμπορευμάτων

Εσπερίδα με θέμα: "Ασφαλής διακίνηση επικίνδυνων εμπορευμάτων"

του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΥΝΔΔΕ&L)           

XΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ "RMR" 

              πρόγραμμα εκδήλωσης                                                                                                                

LOGISTICS ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ - METROPOLITAN EXPO

ΣΤΙΣ 9 - 10 & 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ RMR www.rmr.gr  ΣΥΜΜΕΤΕIXE ΣΤΗΝ 7η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ "LOGISTICS ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ" ΣΤΟ "METROPOLITAN EXPO" (STAND B12 / HALL 3)                                                                                                              

Ασφαλής διακίνηση επικίνδυνων εμπορευμάτων

Εσπερίδα του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΥΝΔΔΕ&L)

με θέμα: «Ασφαλής διακίνηση επικίνδυνων εμπορευμάτων»

πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, στο Ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη

XΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ήταν  η ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ "RMR"   

Κατά τη διάρκεια της Εσπερίδας έγινε αναφορά από τον Logistics Manager της RMR κύριο Παναγόπουλο Απόστολο (Οικονομολόγος / Msc in Logistics) στις δραστηριότητες και στη παρουσία της εταιρείας RMR από το 2008 στη χώρα μας. Αναφέρθηκε λεπτομερώς  στις  UN πιστοποιημένες συσκευασίες (UN Approved συσκευασίες) που προβλέπονται από τις διεθνείς ρυθμίσεις και τους κανονισμούς διακίνησης  επικίνδυνων εμπορευμάτων  με κάθε μέσο μεταφοράς (αεροπορικό, θαλάσσιο, οδικό και σιδηροδρομικό), στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των UN συσκευασιών που διασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων και αποβλήτων  καθώς και στα πιστοποιητικά τους που πρέπει να εκδίδονται μόνο από ανεξάρτητα Πιστοποιημένα Ιστιντούτα Ελέγχου.

Η κυρία Ματσούκα Κατερίνα (εκπαιδεύτρια κανονισμών μεταφοράς επικίνδυνων υλικών - IATA) αναφέρθηκε στην αεροπορική μεταφορά των "Μπαταριών λιθίου" παρουσιάζοντας τους κινδύνους των μπαταριών λιθίου κατα την αεροπορική μεταφορά, τις προβλεπόμενες συσκευασίες για τη ασφαλή και σύνομη διακίνηση,  τον ορθό τρόπο συσκευασίας και την τεκμηρίωση των  μπαταριών λιθίου προκειμένου να διακινηθούν με ασφάλεια αεροπορικώς (Lithium batteries Classification Flowcharts, Prohibitions, Restrictions, Labelling & Shipper Declarations).

Ο Δρ. Χαραλαμπόπουλος Γεώργιος (Σύμβουλος Φόρτωσης ADR) αναφέρθηκε στον Ευρωπαϊκό κανονισμό για την οδική διακίνηση των επικίνδυνων εμπορευμάτων,  "τον Κανονισμό ADR", τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης που απορρέουν από τον  κανονισμό καθώς και τους ελέγχους που οφείλονται να γίνονται από τα αρμόδια όργανα του κράτους (Δ/νσεις Συγκοινωνιών της κάθε περιφέρειας, Τροχαία και Πυροσβεστική Υπηρεσία), προκειμένου να αποφεύγονται ατυχήματα κατά τη διακίνηση των επικίνδυνων εμπορευμάτων με φορτηγά στους εθνικούς και επαρχιακούς άξονες της χώρας μας. 

Ο κύριος Πάνος Δρούγκας  (Χημικός / Περιβαλλοντολόγος)  αναφέρθηκε λεπτομερώς στις απαιτήσεις των ADR / IMDG / IATA-DGR για τις Περιορισμένες Ποσότητες (Limited Quantities -LQs) μεταφοράς των επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς, ναυτιλιακώς και αεροπορικώς. Αναφέρθηκε στα επικίνδυνα εμπορεύματα που επιτρέπεται να διακινηθούν σε περιορισμένες ποσότητες, στα επιτρεπόμενα όρια, την ορθή  σήμανση και τη προβλεπόμενη ασφαλή συσκευασία που είναι υποχρεωμένοι  να χρησιμοποιούν όσοι διακινούν επικίνδυνα εμπορεύματα σε LQs ( δηλ οι  παραγωγοί / αποστολείς) και να γνωρίζουν οι μεταφορείς και τα αρμόδια κρατικά όργανα ελέγχου (Δ/νσεις Συγκοινωνιών της κάθε περιφέρειας, Τροχαία και Πυροσβεστική Υπηρεσία)