Προϊόντα

Tα προϊόντα που διαθέτει η RMR είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών και Ευρωπαϊκών  regulations της  IATA, ADR, RID του κώδικα  IMDG / IMO, τις προδιαγραφές των Ηνωμένων Εθνών και MIL-Specs και είναι πιστοποιημένα από Διεθνούς κύρους ινστιτούτα πιστοποίησης όπως η LABORDATA, EGI, LNE, LNO, TN International, TNO, BAM, BVI, BVT, IIP, BMVIT, OFI-CERT και VCA-PIRA INTERNATIONAL.Tα πιστοποιητικά των προϊόντων μπορούν να διατεθούν στους πελάτες μας, κατόπιν αιτήσεως τους, μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου
Κατηγορίες προϊόντων:

 • UN Approved (Intermediate Bulk Containers) IBCs : UN FLEXIBLE IBCs (UN Big bags) 13H2 και 13H3,   IBCs 11A, 31HA,  για συλλογή, προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων και UN approved (OVERPACK)  για υπερσυσκευασία επικίνδυνων αποβλήτων & cargo επικίνδυνων εμπορευμάτων
 • UN Approved κιβώτια (combination packages) UN πιστοποιημένα double-faced corrugated (triplewall and doublewall) fibreboard κιβώτια 4GV και 4G,  ξύλινα κιβώτια (plywood) 4D, 4DV και (natural wood) 4C1 ordinary και  4C2 with sift-proof walls,  κιβώτια αλουμινίου 4B,  expanded plastics boxes 4H1 και solid plastics boxes 4H2,  για διακίνηση με κάθε μέσο μεταφοράς των επικίνδυνων εμπορευμάτων (Dangerous Goods),  τριπλές συσκευασίες (special triple packages) για μεταφορά μολυσματικού βιολογικού υλικού UN 4GU/class 6.2, τριπλές συσκευασίες μεταφοράς βιολογικών δειγμάτων UN 3373 και τριπλές συσκευασίες μεταφοράς ραδιενεργών ουσιών τύπου Α (UN Packaging Radioactive Type A) και ραδιοφαρμάκων.
 • UN Approved drums (βαρέλια): UN  Plastic (PE) drums non-removable head 1H1 and removable head 1H2, UN Plastic (PE) drums για υπερσυσκευασία  (OVERPACK 220L drums) removable head 1H2,  για   μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και αποβλήτων.
 • UN Approved HDPE drums 1H2/X (60 λίτρων) για συλλογή και μεταφορά αποβλήτων υγειονομικών Μονάδων ΑΕΑ (Επικίνδυνα Ιατρικά απόβλητα Τοξικού χαρακτήρα).
 • UN Approved plastic (PE) jerry cans UN 3H1, tin plate cans UN 3A1 και aluminium cans UN 3B1 (single  packages) για μεταφορά  επικίνδυνων  εμπορευμάτων  και δειγμάτων καθώς και επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών Μονάδων ΑΕΑ (Επικίνδυνα Ιατρικά απόβλητα Τοξικού χαρακτήρα)
 • Περιέκτες επικίνδυνων εμπορευμάτων γυάλινοι, πλαστικοί και μεταλλικοί (glass bottles, vials,  plastic inner receptacles, tin plate cans and receptacles, bags) που χρησιμοποιούνται ως εσωτερικές πρωτογενείς συσκευασίες για τη διακίνηση των επικίνδυνων εμπορευμάτων σε συνδυασμό με τις παραπάνω εξωτερικές (combination) συσκευασίες, τα πιστοποιημένα UN boxes και UN removable head drums.
 • Ισοθερμικές συσκευασίες για μεταφορά επικίνδυνων ουσιών και μη επικίνδυνων εμπορευμάτων σε ελεγχόμενη θερμοκρασία, όπως  φαρμάκων, χημικών αναλλωσίμων υλικών που απαιτούν ειδικές συνθήκες θερμοκρασίας, ευπαθή προϊόντων και μολυσματικών δειγμάτων βιολογικού υλικόυ.
 • Χημικά αναλλώσιμα, πρόσθετα και λιπαντικά ΜIL Specs που χρησιμοποιούνται στη συντήρηση των στρατιωτικών οχημάτων ΤΟΜΠ και Αρμάτων Μάχης, στην  επισκευή ηλεκτρονικών συστημάτων Αεροπορικών Μέσων (στρατιωτικού και πολιτικού τύπου) Αεροσκαφών / Ελικοπτέρων και ναυτιλιακών Μέσων. 
 • Χημικά αναλλώσιμα AdBlue®, automotive antifreeze, additive package for automotive antifreeze/coolant και λιπαντικά συντήρησης οπλικών συστημάτων 
 • Απορροφητικά υλικά (pads και βερμικουλίτη) για συσκευασία επικίνδυνων υγρών σε κιβώτια 4GV κλπ καθώς και εξοπλισμό προστασίας διαρροών (spill control systems).
 • Εγκεκριμένες σημάνσεις IATA, IMO/IMDG, ADR, RID (labels & placards) & CLP Regulation

Συγκεκριμένα διατίθονται τα παρακάτω προϊόντα

 • UN approved Big Bags (Intermediate Bulk Containers FIBC (Big bags) 13H3 & 13H2 for packaging, temporary storing and transport hazardous wastes
 • UN IBCs 13HA1/Y for transport dangerous liquids (hazardous waste)
 • UN Pallet boxes 50H/Y for transport hazardous waste batteries.
 • UN Drums 1H1, 1H2, 1A1 & 1A2 for packaging, temporary storing and transport  hazardous liquids & solids - UN Drums 1H2 & 1A2 Overpack
 • UN Jerrycans 3A1 & 3H1 for transport dangerous goods packing groups I, II & III & hazardous medical waste (liquids)
 • UN fibreboard boxes 4GV/X  for transport  packing groups I, II & III all classes dangerous goods at ambient temperature
 • UN fibreboard (isothermal) boxes 4Gv/X for transport packing groups I, II & III all classes dangerous goods at control temperature
 • UN 4GU/Class 6.2 cat A  (P620  IATA) for transport  biological infectious substances at ambient temperature
 • UN approved DGR combination packages 4G/Class 6.2 cat A (P620  IATA) for transport  biological infectious substances at control temperature.
 • Certified packages P650 for Diagnostic specimens class 6.2 category B  (UN 3373" at ambient and control temperatures)
 • UN approved packages 4DV/X  suited for transport  hazardous materials packing groups I, II & III, for long-term storage and maritime transport.
 • Special package (triple package) for transport radioactive  class 7  type A  and radioactive medicines.
 • Fibreboard boxes UN 4G/Y for infectious clinical wastes UN3291
 • UN approved plastic containers UN3H2/Y for sharp clinical wastes  UN3291.
 • Inner packages (IP) for all type Dangerous Goods regulation (DGR) combination packages - DGR Packaging accessories (absorbent pads, vermiculite etc)
 • Dangerous Goods & handling labels IATA, ADR, IMO, RID specs
 • Military specifications (mil-specs mobile and medical cases) for military solutions,  civil specifications (commom-specs) and biothermal specifications (biothermal-specs) special rigid cases for general purposes.
 • Aircraft rigid cases and racks
 • Consumable chemical  materials  for maintenance and repair avionics and high tech electronic maritime systems
 • ESD Packaging
 • Absorbent pads, absorbent socks, absorbent pillows, premium oil only pads and rolls, super sorbents,  high  capacity booms - socks - pillows, oil only booms, mercury spill control kits, spill containment sump plastic pallets and  steel pallet storage (for IBCs and drums), metal storages for hazardous liquids,  chemical cleaners, acid Neutralizer, battery wash, battery terminal cleaner, acid leak detection, battery rack & tray cleaner  etc